Flatio lanserer sin første Digital Nomad-rapport nå på tampen 2023. Denne grundige studien gir et innblikk i tilstanden til digitale nomaders liv i 2023, og belyser deres motivasjoner, frustrasjoner og favorittdestinasjoner over hele verden. Rapporten er resultatet av en undersøkelse med 32 spørsmål sendt til over 25 000 digitale nomader, hvor 1 200 personer svarte på en rekke emner – fra årlig inntekt, skatter og arbeidsstatus til digitale nomade visum, boligpreferanser og sosiale årsaker. Denne rapporten vil være en verdifull ressurs for både digitale nomader og interesserte parter som ønsker å forstå og imøtekomme behovene til denne unike demografien.

Flatio lanserer sin første Digital Nomad-rapport 2023

Flatio lanserer sin første Digital Nomad-rapport 2023

Denne omfattende rapporten har som mål å gi innsikt i tilstanden til digital nomadisme i 2023, og gir oss et innblikk i motivasjonen, frustrasjonene og favorittdestinasjonene til digitale nomader over hele verden. For å samle inn dataene til rapporten, sendte de ut en spørreundersøkelse med 32 spørsmål til deres database med over 25 000 digitale nomader. De fikk svar fra 1200 personer, som ga verdifull innsikt om alt fra årlig inntekt, skatt og sysselsettingsstatus til visum for digitale nomader, innkvarteringspreferanser og sosiale forhold.

Radim Rezek, medgründer og administrerende direktør i Flatio, uttalte følgende: «Digital nomadisme er ikke bare en trend, det er fremtiden for forretningsdrift, reise og livsstil. Vi ønsket å dykke dypt ned i denne livsstilen, da vi slet med å finne oppdatert informasjon om den nåværende tilstanden for digitale nomader. Noen av funnene i rapporten var fascinerende, spesielt når det gjelder antall digitale nomader som er i heltidsjobb. Tidligere var digital nomadisme for frilansere, entreprenører og personer som jobbet uavhengig av sted. Nå ser det ut til at alle kan gjøre det, og dette vil utvilsomt ha en positiv innvirkning på produktiviteten, helsen og den generelle tilfredsheten blant arbeidstakere

Her er noen nøkkeltall som er fremhevet i Flatio sin Digital Nomad-rapport 2023:

 1. Kostnad er den viktigste faktoren som bestemmer en digital nomads neste destinasjon, ifølge nesten halvparten (46,6%) av digitale nomader.
 2. En fjerdedel (25%) av digitale nomader er over 40 år.
 3. Over 4 av 5 digitale nomader (81,9%) vurderer innvirkningen de har på lokalbefolkningen.
 4. Nesten en tredjedel (31,5%) av digitale nomader er i heltidsarbeid.
 5. Å finne innkvartering er den største frustrasjonen (39,8%) for digitale nomader.
 6. Flertallet av digitale nomader kommer fra USA (37,4%), etterfulgt av Storbritannia (12,3%) og Tyskland (5,6%).
 7. Portugal ble stemt frem som digital nomads favorittdestinasjon i verden (27,1%).
 8. Spania ble stemt frem som den destinasjonen digital nomader ønsker å besøke neste gang (14,5%).
 9. Over halvparten av digitale nomader (51,5%) tjener mellom €10 000-50 000 årlig.
 10. Nesten to tredjedeler av digitale nomader (66,1%) betaler skatt i hjemlandet.
 11. Over halvparten av digitale nomader (55,1%) tilbringer mellom 1-4 måneder av gangen på en destinasjon.
 12. Nesten to tredjedeler av digitale nomader (61,5%) mener digitale nomad-visum er gunstige.

Vi tror at Digital Nomad-rapporten 2023 vil være en verdifull ressurs for den digitale nomad-samfunnet, samtidig som den vil gi innsikt for bedrifter, beslutningstakere og enkeltpersoner som er interessert i å forstå og imøtekomme behovene til denne unike demografien.

Oversikt over Digital Nomad-rapporten 2023

Denne rapporten er av stor betydning for digitale nomader over hele verden. Den gir oss en omfattende oversikt over tilstanden til digital nomadisme i 2023, og gir oss verdifulle innsikter i hva som motiverer digitale nomader, hva som frustrerer dem og hvilke destinasjoner de foretrekker. Ved å analysere data fra en spørreundersøkelse med over 1200 digitale nomader, gir denne rapporten en dypere forståelse for denne livsstilen.

Flatio lanserer sin første Digital Nomad-rapport 2023

Kostnad som den viktigste faktoren for digitale nomaders destinasjoner

Ifølge Flatio sin Digital Nomad Report 2023 er kostnad den viktigste faktoren som bestemmer en digital nomads neste destinasjon. Nesten halvparten (46,6%) av digitale nomader oppgir at kostnad er det mest avgjørende for deres valg av destinasjon. Dette indikerer at digitale nomader er opptatt av å leve innenfor sitt budsjett og maksimere sin kjøpekraft.

Når digitale nomader vurderer kostnadene ved en destinasjon, tar de flere faktorer i betraktning. Blant de viktigste faktorene er boligpriser, matkostnader og generell levestandard. Digitale nomader søker ofte etter destinasjoner med konkurransedyktige priser og et godt tilbud av rimelige alternativer for innkvartering og daglige utgifter. Kostnadsbevissthet er dermed en sentral faktor for digitale nomader når de vurderer hvor de skal reise og bo.

Flatio lanserer sin første Digital Nomad-rapport 2023

Innvirkning på lokalbefolkningen

Flatio sin Digital Nomad Report 2023 avslører at over 4 av 5 digitale nomader (81,9%) tar hensyn til den innvirkningen de har på lokalbefolkningen når de velger en destinasjon. Dette viser en økende bevissthet blant digitale nomader om deres sosiale og økonomiske innvirkning på lokalsamfunnene de besøker.

Digitale nomader er ofte opptatt av å støtte lokale bedrifter, delta i frivillig arbeid og engasjere seg i sosiale årsaker i destinasjonene de besøker. Dette kan inkludere å handle på lokale markeder, spise på lokale restauranter og delta i lokale arrangementer. Ved å være bevisste på sin innvirkning på lokalbefolkningen, er digitale nomader engasjert i å bidra positivt til samfunnene de besøker og bygge bærekraftige relasjoner med lokalbefolkningen.

Frustrasjoner knyttet til å finne innkvartering

Ifølge Flatio sin Digital Nomad Report 2023 er en av de største frustrasjonene for digitale nomader knyttet til å finne passende innkvartering. Nesten 40% av digitale nomader oppgir at dette er deres største frustrasjon. Å finne et sted å bo som oppfyller deres behov og budsjett kan være en utfordring for digitale nomader, spesielt i populære destinasjoner.

Det er flere utfordringer som digitale nomader støter på når de søker etter innkvartering. Dette inkluderer høye boligpriser, begrenset tilbud av korttidsleie og mangel på fleksibilitet i leiekontrakter. Digitale nomader foretrekker vanligvis innkvartering som tilbyr fleksible leieavtaler, rimelige priser og moderne fasiliteter som internett og arbeidsplasser. Mangelen på slike alternativer kan være en kilde til frustrasjon for digitale nomader når de søker etter innkvartering.

Digitale nomaders opprinnelsesland

Flatio sin Digital Nomad Report 2023 gir oss også innsikt i digital nomaders opprinnelsesland. Rapporten avslører at flertallet av digitale nomader kommer fra USA, med 37,4% av respondentene som oppga dette som deres opprinnelsesland. På andreplass følger Storbritannia med 12,3% av respondentene, etterfulgt av Tyskland med 5,6%.

Disse tallene indikerer at digital nomadisme er en global trend, med folk fra ulike deler av verden som velger å leve en livsstil preget av frihet og fleksibilitet. Digitale nomader fra disse landene har ulike bakgrunner og livsstiler, men er forent av sitt ønske om å arbeide og reise samtidig.

Favorittdestinasjoner for digitale nomader

Flatio sin Digital Nomad Report 2023 viser oss hvilke destinasjoner digitale nomader foretrekker. Ifølge rapporten ble Portugal stemt frem som det beste reisemålet for digitale nomader, med 27,1% av respondentene som oppga dette som deres favorittdestinasjon. Portugal tiltrekker seg digitale nomader med sin vakre natur, rimelige levekostnader og tilgjengeligheten av digitale arbeidsplasser.

På andreplass kom Spania, med 14,5% av digitale nomader som ønsket å besøke dette landet neste gang. Spania tiltrekker seg digitale nomader med sitt milde klima, rike kultur og varierte landskap.

Disse tallene viser at digitale nomader søker etter destinasjoner som tilbyr en blanding av arbeidsmuligheter, et godt levestandard og en spennende kulturell opplevelse. Portugal og Spania oppfyller disse kriteriene og tiltrekker seg dermed en betydelig andel av digitale nomader.

Inntekt og beskatning av digitale nomader

Flatio sin Digital Nomad Report 2023 gir også innsikt i inntektene og skatteforholdene til digitale nomader. Rapporten avslører at over halvparten av digitale nomader (51,5%) har en årlig inntekt på mellom €10 000-50 000. Dette indikerer at digital nomadisme kan være en levedyktig livsstil for personer med ulike inntektsnivåer.

Når det gjelder skatteforhold, viser rapporten at nesten to tredjedeler av digitale nomader (66,1%) betaler skatt i hjemlandet. Dette understreker betydningen av å være skattebevisst og oppfylle skatteplikter, selv når man lever og arbeider i utlandet.

Konklusjon

Flatio sin Digital Nomad Report 2023 gir oss en dyp forståelse av digital nomadisme i dagens samfunn. Rapporten avslører viktige trender, bekymringer og preferanser blant digitale nomader. Vi håper at denne rapporten vil være til nytte for digitale nomader, bedrifter, beslutningstakere og enkeltpersoner som er interessert i å forstå og imøtekomme behovene til denne stadig voksende demografien.

Digital nomadisme er ikke bare en trend, det er en livsstil som kan gi frihet, fleksibilitet og tilfredshet. Med den rette kunnskapen, støtten og ressursene kan digitale nomader trives i sitt arbeid og reise samtidig. Vi ser frem til en spennende fremtid for digital nomadisme, og håper at Flatio sin Digital Nomad Report 2023 kan bidra til å forme denne utviklingen. Velkommen til en verden av muligheter som digital nomade!

Trenger du et par gode hodetelefoner? Sjekk ut disse: https://sovrn.co/18pwjj6