Innledning

I kjølvannet av pandemien har spørsmålet om hjemmekontor versus kontorarbeid blitt et brennhett tema i teknologibransjen. Mens noen selskaper som IBM insisterer på at ansatte må tilbake til kontoret for å opprettholde selskapskulturen, viser en global rapport at kontortvang kan føre til at selskaper mister nøkkelpersonell. Denne artikkelen tar for seg begge sider av saken, med utgangspunkt i to artikler fra kode24; en om kontortvang og en annen om IBM’s tilnærming.

Kontortvangens Konsekvenser

Ifølge en rapport fra konsulentselskapet Unispace, har 72% av arbeidsgiverne tvunget sine ansatte tilbake på kontoret. Dette har ført til en rekke negative konsekvenser:

  • 42% av arbeidsgiverne rapporterer om økt «slitasje» på arbeidsstyrken.
  • 21% har mistet nøkkelpersonell.
  • 29% sliter med rekruttering.

Undersøkelsen viser også at mange ansatte foretrekker å jobbe hjemmefra fordi de føler seg mer effektive og verdsetter privatlivet de får på hjemmekontor. Arbeidsgiverne, derimot, frykter at ansatte bruker for mye tid på «personlige aktiviteter» og mener at pendling er den største barrieren for å få folk tilbake på kontoret.

IBM’s Perspektiv

IBM Software har nylig annonsert at alle ansatte må være på kontoret minst tre ganger i uken. Selskapet mener at dette er avgjørende for å opprettholde selskapskulturen og for å nå deres delte mål. IBM’s ledere, Kareem Yusuf og Dinesh Nirmal, påpeker at det er viktig å bruke mer «meningsfylt tid sammen fysisk» for å bygge vinnende produkter og vinne nye kunder.

Balansegang

Det er en klar dissonans mellom hva arbeidsgivere og ansatte mener er best for produktivitet og trivsel. Mens selskaper som IBM ser verdien i fysisk tilstedeværelse for å bygge kultur og teamdynamikk, viser Unispace-rapporten at tvang kan ha alvorlige konsekvenser for arbeidsstyrken.

Les også: Er Workation noe for deg og din bedrift?

Konklusjon

Det er ingen enkel løsning på dette komplekse problemet. Hva som fungerer for ett selskap, kan være katastrofalt for et annet. Det som er klart, er at en «one-size-fits-all»-tilnærming ikke vil fungere. Arbeidsgivere må være villige til å tilpasse seg og lytte til sine ansattes behov, mens ansatte må forstå viktigheten av å opprettholde en selskapskultur som ofte er bygget over mange år.

Hva syns vi? Det tror jeg er ganske opplagt: Folk burde få jobbe der de er mest effektive og hvor det går minst utover privatlivet. Hvis ansatte kan slippe å pendle to timer per dag vil det garantert føre til mindre stress og mental slitasje. Hvis ansatte kan få lov til å jobbe fra varmere strøk om vinteren vil det ha store fordeler for mange som sliter med nedstemthet, vonde ledd osv. Og for oss andre som er heldige å helsen i relativt god behold er det jo deilig med en avveksling, er det ikke? = mer fornøyde ansatte.


Referanser: