SAS-aksjen har opplevd et betydelig fall på børsen etter nyheten om et eierskifte. Aksjen falt som forventet i alle de skandinaviske landene, med en nedgang på rundt 80 prosent på Oslo Børs. Tilsvarende nedgang ble også observert i Stockholm og København. Aksjen handles nå for bare brøkdeler av tidligere verdier. Dette dramatiske fallet i aksjekursen har utvilsomt store konsekvenser for selskapet, og det gjenstår å se hvordan dette vil påvirke fremtiden til SAS.

SAS-aksjen falt som ventet på børsen

Som vi hadde forventet, opplevde SAS-aksjen en kraftig nedgang på børsen etter nyheten om eierskiftet som ble kunngjort tidligere denne uken. Etter en kort handelspause på Oslo Børs, falt aksjen med hele 80 prosent. Tilsvarende nedgang ble også observert på børsene i Stockholm og København. Aksjen er nå priset til omtrent 5 øre. Dette var en forventet reaksjon etter den store omveltningen selskapet har gjennomgått.

Fallet i alle de skandinaviske landene

Det er interessant å merke seg at nedgangen i SAS-aksjen ikke kun ble observert på Oslo Børs, men også på de skandinaviske børsene i Stockholm og København. Dette indikerer at eierskiftet og den påfølgende nedgangen har hatt en felles påvirkning på alle tre markedene. Det er tydelig at investorene reagerer negativt på nyheten om eierskiftet, og dette reflekteres i den kraftige nedgangen i aksjekursen.

Aksjen selges for omkring 5 øre

Den lave aksjekursen på omtrent 5 øre viser tydelig den alvorlige nedgangen SAS-aksjen har opplevd. Dette er en betydelig lavere kurs enn tidligere, og det er klart at investorene har mistet tilliten til selskapet etter eierskiftet. Selv om denne lave kursen kan virke unaturlig lav, er det viktig å huske at verdien av en aksje er relatert til markedets oppfatning av selskapets fremtidige utsikter. I dette tilfellet har investorene en negativ oppfatning av SAS’ fremtid, og det kommer til uttrykk gjennom den lave aksjekursen.

SAS-aksjen stuper som ventet

SAS har lyktes med kapitalinnhenting – Air France-KLM blir eier

Kapitalinnhenting sikrer SAS’ fremtid

Det er gledelig å meddele at SAS har lyktes med sin kapitalinnhenting, noe som vil sikre selskapets fremtidige drift. Som en del av denne kapitalinnhentingen vil Air France-KLM bli en av eierne i selskapet. Dette partnerskapet vil bringe med seg synergier og muligheter for samarbeid mellom de to selskapene, og det vil bidra til å styrke positionen til SAS på det europeiske markedet. Vi ser frem til å se hvordan dette partnerskapet vil utvikle seg, og vi er sikre på at dette vil være en positiv milepæl for SAS’ fremtid.

SAS-aksjen stuper som ventet

SAS-advarsel mot Norwegians Widerøe-kjøp

SAS advarer mot kjøpet av Widerøe

SAS har gitt en advarsel angående Norwegians planlagte oppkjøp av Widerøe. SAS mener at dette oppkjøpet vil kunne være skadelig for konkurransen innenfor markedet for innenlandsflyvninger i Norge. Dersom oppkjøpet blir gjennomført, vil Norwegian få en dominerende posisjon, noe som kan føre til høyere billettpriser og dårligere service for passasjerene. SAS oppfordrer derfor myndighetene til å vurdere nøye konsekvensene av dette oppkjøpet før de tar en endelig beslutning. Vi får håpe at denne advarselen blir tatt på alvor, og at det blir gjort tilstrekkelige vurderinger før oppkjøpet blir godkjent.

Økt kabinfaktor for Widerøe

Widerøe har økt kabinfaktoren på sine flyvninger

Vi er glade for å kunne informere om at Widerøe har opplevd en økning i kabinfaktoren på sine flyvninger. Kabinfaktoren refererer til hvor mange av setene som er blitt solgt på et fly i forhold til kapasiteten. En økning i kabinfaktoren er et godt tegn og indikerer at Widerøe klarer å fylle opp flyene sine bedre enn tidligere. Dette kan gi selskapet økonomiske fordeler og styrke deres posisjon i markedet. Vi ønsker Widerøe lykke til med deres suksess og håper at denne trenden fortsetter i fremtiden.

SAS-aksjen stuper som ventet