Visste du at det er om lag 35 millioner digitale nomader på verdensbasis, og at 16,9 millioner av dem er i USA alene? Relativt stor overvekt av amerikanere der altså.

Eller at de fleste tilhører millenniumsgenerasjonen («millennial») og i gjennomsnitt tjener rundt 1,1 millioner norske kroner i året?

Har du noen gang lurt på hvorfor digitale nomader slipper ut 78% mindre CO2 enn gjennomsnittsamerikaneren? (og tallene er nok tilsvarende for nordmenn også? red.anm)

Eller hvorfor de fleste digitale nomadene har besøkt USA, Spania og Thailand i 2023?

Hvis den digitale nomadelivsstilen frister, og du ønsker å lære mer om fremtidige trender innen digital nomadisme, bør du lese videre.

Vi presenterer de mest interessante tallene og statistikkene om digitale nomader, inkludert:

 • Demografisk statistikk om digitale nomader,
 • Statistikk om de beste landene for digitale nomader,
 • Statistikk om livsstilen til digitale nomader, og
 • Statistikk om fremtidige trender innen digital nomadisme.

La oss sette i gang!

Les også: Hva er en digital nomade?

Statistikk over Digitale Nomader

Forskjellen mellom digitale nomader, fjernarbeidere og expats

Begrepet digital nomade forveksles ofte med to andre lignende begreper – fjernarbeidere og expats.

For best å illustrere forskjellen mellom digitale nomader, fjernarbeidere og expats, kan vi bruke den skalariske definisjonen av begrepet digital nomade utviklet av Ina Reichenberger* i artikkelen «Digital Nomads – en jakt på holistisk frihet i arbeid og fritid»:

«Digitale nomader er individer som oppnår stedsuavhengighet ved å utføre arbeidet sitt i et online miljø, Overfører denne uavhengigheten til mobilitet ved ikke konsekvent å jobbe i ett bestemt personlig kontorområde, men Bruker muligheten til samtidig å jobbe og reise til den grad at ingen fast bopel eksisterer.»

Derfor, i motsetning til fjernarbeidere, som er en større term, antyder begrepet digital nomade elementet av reise.

Og, i kontrast til expats – streber ikke digitale nomader etter en permanent bopel, og de jobber heller ikke for et selskap i landet de oppholder seg i.

Statistikk om antallet digitale nomader

Nylig forskning på digital nomadisme – «Digitale Nomader: Mot en fremtidig forskningsagenda» – minner oss om begrensningene i nøyaktig vurdering av det faktiske antallet digitale nomader, ettersom:

 • Digitale nomader sjelden informerer sine opprinnelsesland om planene sine om å oppholde seg i andre destinasjoner (da det i de fleste tilfeller ikke er noen juridiske krav),
 • Digitale nomader sjelden trenger å registrere seg i landene de velger å oppholde seg i,
 • Det er ingen klar bevis for om digitale nomader benytter seg av noen av de tilgjengelige digitale nomadevisumene, og
 • Det er til og med ingen konsensus om den offisielle definisjonen av begrepet digital nomade.

Dette sagt, det finnes noen overbevisende undersøkelser og studier som indikerer noe mer nøyaktige tall.

Digitale nomader er utvilsomt på vei oppover. Ifølge en forskningsstudie fra MBO Partners, har antallet digitale nomader i USA kontinuerlig steget fra 2019 og fremover.

Som forventet hadde pandemien den største innvirkningen nylig. Den høyeste økningen ble observert i 2020, som så 10,9 millioner digitale nomader, i motsetning til 7,3 millioner i 2019 – noe som er en svimlende økning på 49%.

I 2021 opplevde antallet digitale nomader en 42% økning sammenlignet med 2020, med 15,5 millioner amerikanere som identifiserte seg som digitale nomader. Selv om ikke så dramatisk som i de første årene av pandemien, fortsatte tallene å vokse jevnt i 2022 da 16,9 millioner amerikanere sa at de identifiserer seg som digitale nomader. Data viser at den totale økningen nådde 131% fra før-pandemiske år (2019) til 2022.

Stadig flere tradisjonelle arbeidere blir digitale nomader

MBOs forskning viser en interessant trend med tradisjonelle arbeidere som har blitt en del av den digitale nomadestammen på grunn av pandemien. Nemlig, 66% av de digitale nomadene i 2022 har tradisjonelle jobber (ansatt på heltid av et selskap), mens bare 44% av de digitale nomadene hadde tradisjonelle jobber i 2019.

En annen undersøkelse fra SafetyWing avslører lignende data. Når de ble spurt om hovedgrunnen til å bli digitale nomader, rapporterte 74,5% av de digitale nomadene at pandemien hadde den største innvirkningen på deres beslutning om å ta steget.

Antallet uavhengige arbeidere (uavhengige entreprenører, frilansere osv.) økte også i 2021, men bare med 5%. Dette er ikke nødvendigvis en overraskelse, som MBO-rapporten antyder. Vi har ikke sett en større innvirkning av pandemien på denne gruppen, da uavhengige arbeidere ikke var begrenset til et enkelt fysisk rom før, så pandemien skapte ikke nødvendigvis en betydelig forskjell i deres livsstil.

Popularitet

Digital nomadisme blir en populær livsstil. I følge MBOs innsikt blir den digitale nomad-livsstilen stadig mer populær blant amerikanske borgere. Antallet amerikanere som er ivrige etter å bli digitale nomader gikk fra:

 • 54 millioner i 2019 til
 • 65 millioner i 2020, og
 • opp til 72 millioner i 2022.

Hva mer er, hele 86,8% av respondentene i en SafetyWing-undersøkelse avslørte at de ønsker å utforske den digitale nomad-livsstilen.

Statistikk om demografi av digitale nomader

I de tidlige dagene av digital nomadisme kunne vi tegne et klart bilde av hva en typisk digital nomade ser ut som. I de fleste tilfeller var dette en hvit mann i trettiårene som jobbet frilans i et kreativt (eller kreativt beslektet) felt, som elsker friluftsliv og er eventyrlysten.

Og selv om de fleste digitale nomader fortsatt faller veldig mye inn i disse kategoriene, er vi glade for å se at bildet som tradisjonelt har vært forbundet med digitale nomader, sakte begynner å utvikle seg til et mer mangfoldig et.

Med det i tankene, la oss analysere profilen til en gjennomsnittlig digital nomade i 2023 og få alle detaljene.

Anatomien til en typisk digital nomade

I følge de nyeste statistikkene om digitale nomader, er her en profil av en typisk digital nomade i 2023:

 • Rundt 34 år gammel,
 • Mann,
 • Hvit,
 • Ikke-religiøs,
 • Amerikansk,
 • Progressiv,
 • Miljøvennlig,
 • Har en bachelorgrad,
 • Jobber som en programvareutvikler,
 • Jobber fra et hjemmekontor,
 • Tjener i gjennomsnitt $123,578 per år,
 • Jobber 40 eller færre timer i uken,
 • Elsker kaffe,
 • Spiser kjøtt,
 • Fotturer er hans favoritt treningsaktivitet,
 • Tokyo er hans favorittby, og
 • Blir i en destinasjon i rundt 8 måneder. (8 måneder er for øvrig ganske lenge. De fleste jeg har møtt på min vei har holdt seg på samme sted i 14-90 dager).
Digital Nomade Statistikk

Unge og menn dominerer den digitale nomadelivsstilen

Ifølge data fra titusenvis av medlemmer på Nomad List, som er presentert i rapporten «Digital Nomade-trender 2023», er de fleste digitale nomader unge mennesker i alderen 23 til 44 år. Størst andel av dem er 34 år gamle (8%). Selv om det finnes en viss prosentandel av digitale nomader i tjueårene og tidlig i førtiårene, utgjør flertallet i trettiårene.

Menn er fortsatt overrepresentert blant digitale nomader, med 51% som identifiserer seg som menn, mot 49% kvinner.

Lignende data kommer fra MBO Partners, som konsekvent viser en høyere andel menn (59%) enn kvinner (41%) i 2022.

Generasjonsforskjeller i den digitale nomadeverdenen

I 2020 var fordelingen som følger:

 • Babyboomere: 17%
 • Generasjon X: 23%
 • Millenialer: 42%
 • Generasjon Z: 19%

I 2021 og 2022 ser vi en forskyvning mot yngre generasjoner og en nedgang i prosentandelen av eldre generasjoner, noe som er forståelig på grunn av den høyere risikoen knyttet til COVID-19.

I 2021:

 • Babyboomere: 12%
 • Generasjon X: 23%
 • Millenialer: 44%
 • Generasjon Z: 21%

I 2022:

 • Babyboomere: 13%
 • Generasjon X: 23%
 • Millenialer: 47%
 • Generasjon Z: 17%

Amerikanere i flertall

Medlemmer av Nomad List er i stor grad amerikanske. Amerikanske borgere utgjør 47% av de digitale nomadene på plattformen, noe som tilsvarer nøyaktig 26,633,727 personer.

Britiske borgere tar den andre plassen med bare en andel på 7%, eller 4,123,932. Deretter følger Russland, Canada, Tyskland, Frankrike, Australia, Brasil, Nederland og Spania, som til sammen utgjør 24% av de digitale nomadene som er undersøkt av Nomad List.

Politiske og religiøse holdninger

Overveldende flertall av kvinnelige nomader identifiserer seg som progressive når det kommer til deres politiske preferanser og tilknytning, ifølge Nomad List-forskning. Nesten halvparten av nomademenn (49%) er progressive i sin politikk.

Blant de 51% av ikke-progressive nomademennene:

 • 26% anser seg som libertarianske,
 • 20% er sentrister, mens
 • 6% heller konservative.

Når det gjelder de 28% av ikke-progressive nomadekvinnene:

 • 13% er libertarianske,
 • 12% er sentrister, og
 • 3% identifiserer seg som konservative.

MBO Partners hadde en lignende politisk nedbrytning av digitale nomader:

 • 51% identifiserer seg som demokrater,
 • 24% er republikanere, mens
 • 23% erklærer seg som uavhengige.

Flertallet av de digitale nomadene som svarte på en Nomad List-undersøkelse identifiserer seg som ikke-religiøse (55%).

Utdanningsnivå og yrkesliv blant digitale nomader

I gjennomsnitt er digitale nomader høyt utdannede, teknologikyndige individer som tjener godt ved å jobbe fra et hjemmekontor.

Digitale nomader er godt utdannet

Når det kommer til utdanningsnivå, viser data fra både Nomad List og MBO Partners at digitale nomader generelt har en høy utdanning. Bare 10% av respondentene fra Nomad List har kun fullført videregående skole.

Av de digitale nomadene med høyere utdanning:

 • 54% har en bachelorgrad
 • 33% har en mastergrad
 • 3% har en doktorgrad

MBO Partners gir lignende tall:

 • 59% rapporterer å ha en høyere utdanning
 • 26% har en videreutdanning

Uavhengige arbeidere

Data fra Nomad List og MBO Partners viser forskjellige typer ansettelsesforhold blant digitale nomader.

MBO Partners har sett en betydelig økning i antallet tradisjonelle arbeidere (ansatte i fulltidsstillinger) som har blitt digitale nomader det siste året. Faktisk holder nå over halvparten av digitale nomader (66%) tradisjonelle heltidsstillinger.

Nomad List viser derimot en litt annen sammensetning:

 • 43% er ansatt i fulltidsstillinger
 • 17% jobber som frilansere
 • 16% er gründere av oppstartsselskaper
 • 8% jobber som fulltidskonsulenter
 • 7% er byråkonsulenter

Arbeidsmiljø

Når det kommer til det foretrukne arbeidsmiljøet, foretrekker de fleste digitale nomader et hjemmekontor. Nomad List oppgir:

 • 61% jobber fra et hjemmekontor
 • 15% velger oftest coworking-plasser
 • 8% liker å jobbe fra en kafé
 • 5% jobber fra et kontor

Dette kan ha sammenheng med at flertallet av digitale nomader eier et hjem. Ifølge Nomad List eier 51% et hjem, mens 49% gjør det ikke. Det kommer dog ikke helt klart frem om de jobber på hjemmekontor fra eget hjem (mens de ikke er på reisefot?) eller om de mener at de jobber fra et leid hjem på reisefot, foreksempel fra en Airb’n’b bolig.

Arbeidstid

Digitalt nomadeliv ser ut til å tilby en viss balanse mellom arbeid og fritid. Ifølge en undersøkelse fra FlexJobs tilbringer de fleste digitale nomader (70%) 40 timer eller færre per uke på arbeid. Dette står i kontrast til 86% av menn og 67% av kvinner som ikke er digitale nomader, og som jobber disse timene.

Teknologisk dyktighet

Digitale nomader skiller seg ut når det kommer til teknologiske ferdigheter. MBO Partners rapporterer at 86% av digitale nomader bruker teknologi på jobben for å være mer konkurransedyktige, noe som er nesten dobbelt så mange som blant de som ikke er digitale nomader (47%).

I tillegg er digitale nomader mer fokusert på ferdighetsutvikling:

 • 73% av digitale nomader har deltatt i jobbrelatert opplæring det siste året, mot 53% blant de som ikke er digitale nomader.
 • 68% av digitale nomader sier at jobben deres krever spesialisert opplæring, utdanning eller ekspertise, mot 47% blant de som ikke er digitale nomader.

De er også mer sannsynlige for å være tidlige adopterere av teknologi, med 74% som sannsynligvis vil prøve nye teknologiske løsninger først, mot 42% blant de som ikke er digitale nomader.

Inntekt

Digitale nomader tjener godt, i gjennomsnitt. Medlemmer av Nomad List har en gjennomsnittlig inntekt på $123,578 per år, med en median på $90,000 per år.

 • 6% tjener under $25k i året
 • 15% tjener mellom $25k–$50k
 • 34% tjener mellom $50k og $100k
 • 36% tjener mellom $100k og $250k
 • 8% tjener mellom $250k og $1M
 • 2% tjener over $1M

MBO Partners finner at digitale nomader generelt er mer fornøyd med sitt arbeid, livsstil og inntekt. Hele 81% rapporterer høy tilfredshet, mot 68% blant de som ikke er digitale nomader.

 • Nesten halvparten (45%) sier de tjener $75,000 eller mer per år, mens 21% rapporterer en inntekt under $25,000.

Arbeidsområder og næringer

Digitale nomader kommer fra et bredt spekter av yrker og næringer, fra sport og modellering til programvareutvikling og økonomi. Likevel jobber flertallet i IT eller IT-relaterte næringer.

Vi kan se en ganske stor skeiv fordeling i hvilke yrker som representeres blant menn i forhold til kvinner. Her er en tabell som viser hvor mange flere (eller færre) men som har X stilling i forhold til kvinner:

Type jobbMenn vs kvinner i % (+100% = Dobbelt så mange menn)
Game developers+339%
Mobile developers+313%
Dev Ops+288%
Sysadmin+234%
Crypto+233%
Web developers+228%
Software developers+225%
SaaS professionals+170%
VR developers+157%
Geo professionals+152%
Sports professionals+128%
Startup founders+123%
Finance professionals+117%
Adult industry workers+100%
Data professionals+96%
Forskjellen i andel mellom menn og kvinner er angitt i prosent og viser hvor mye mer sannsynlig det er for menn å besitte en gitt stilling sammenlignet med kvinner.

Er det noen yrker hvor kvinner dominerer blant de digitale nomadene? La oss ta en titt…

Type jobbKvinner vs menn i % (+100% = Dobbelt så mange kvinner)
Psychologists +131%
Human resources professionals+99%
Journalists +54%
Medical professionals +38%
Support professionals +33%
Community professionals+28% 
Bloggers +28%
Hospitality professionals +25%
Coaches +24%
Creatives+24%
Education professionals +19% 
Law professionals +19%
Recruiters +14% 
Models +12%
Marketing professionals +3% 
Forskjellen i andel mellom kvinner og menn er angitt i prosent og viser hvor mye mer sannsynlig det er for menn å besitte en gitt stilling sammenlignet med kvinner.

Les også: Slik tjener digitale nomader penger

Noen avsluttende ord

Digitale nomader utgjør en stadig voksende demografisk gruppe som har blitt spesielt relevant i kjølvannet av COVID-19-pandemien. Disse personene skiller seg fra tradisjonelle fjernarbeidere og expats gjennom deres mobilitet og uavhengighet av en fast bopel. De er overveiende unge, tech-savvy, og velutdannede, med en overvekt av menn. Imidlertid viser nyere data en økende andel av kvinner og etnisk mangfold i denne livsstilen.

Når det kommer til utdanning, viser statistikk at 90% av digitale nomader har høyere utdanning, med over halvparten som har en bachelorgrad. Dette speiles i deres yrkesvalg, som ofte er innen teknologi og kreative felt. En interessant observasjon er skiftet fra freelance og uavhengig arbeid til tradisjonelle fulltidsstillinger, som nå utgjør 66% av denne demografien.

Arbeidsmønstrene blant digitale nomader viser en balanse mellom arbeid og fritid, med de fleste som jobber 40 timer eller færre per uke, noe som er lavere enn gjennomsnittet for den generelle arbeidsstyrken. De har også sterke teknologiske ferdigheter, med 86% som bruker teknologi for å forbedre deres konkurranseevne i arbeidslivet.

Inntektsmessig har digitale nomader en sunn økonomisk profil, med en gjennomsnittlig årsinntekt på over $123,000. En overveldende majoritet rapporterer også høy tilfredshet med deres arbeid, livsstil, og inntekt, noe som antyder at denne livsstilen ikke bare er bærekraftig, men også tilfredsstillende på et personlig og profesjonelt nivå.

Det har blitt påpekt, spesielt blant fagforeningsrepresentanter, at det digitale skiftet og muligheten til et «fleksibel kontor» skaper en ny digital overklasse. Når man ser på gjennomsnittsinntekten til (i vertfall de amerikanske) nomadene så stemmer dette langt på vei:

 • De har langt over gjennomsnittet inntekt
 • De trenger ikke pendle til et kontor eller jobbe fra en støvete byggeplass
 • De kan jobbe fra den lokasjonene de selv ønsker
 • De kan kombinere opplevelser, reise og fritid med jobb på en måte andre bare kan drømme om. Der de som jobber «på gulvet» har knappe fem uker i året og lav lønn, kan den nye digitale eliten boltre seg med millioninntekt i et rimelig land. I vertfall i teorien.

Til slutt, mens digitale nomader en gang var en nisje subkultur, har de nå blitt et fenomen som er verdt å studere for innsikt i fremtidige arbeids- og livsstilstrender. Med den raske adopsjonen av fjernarbeid og fleksible arbeidsmodeller, kan det forventes at digital nomadisme vil fortsette å vokse og diversifisere i de kommende årene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *